Brenergie

Energieopslag voor bedrijven

Een van de meest belangrijke vraagstukken waar wij ons mee bezighouden voor onze klanten is het berekenen van de opbrengst van een zonnestroominstallatie. Dit begint al in de offerte-fase, want om concreet te bepalen met hoeveel panelen de gewenste opbrengst gehaald wordt, is een nauwkeurige analyse van belang. Al onze installaties worden geëngineerd in een geavanceerd programma dat gebruik maakt van luchtfoto’s en hoogtedata om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijkheid. Ook wordt er in dit proces een Digital twin gecreëerd: een exacte digitale replica van een fysiek systeem waardoor de klant precies weet wat er aan elektriciteit opgewekt gaat worden. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de totale opbrengst van een systeem. Hieronder lichten we kort toe met welke factoren precies rekening gehouden wordt tijdens het berekenen van de verwachte opbrengst.

Dakhelling

De hellingshoek van een dak heeft invloed op de zoninstraling op de panelen, waardoor het mede de opbrengst van de zonnestroominstallatie bepaalt. Ongunstige hellingshoeken kunnen zorgen voor vermogensverlies, wat je natuurlijk wil voorkomen. Hebben we te maken met een plat dak? Dan worden de panelen niet plat geplaatst maar op een montagesysteem met een hellingshoek van 13°, waardoor een gunstigere zoninstraling gerealiseerd kan worden.

Paneeloriëntatie

Hoewel we een klein beetje invloed hebben op de keuze in paneeloriëntatie wordt dit in principe volledig bepaald door de bouw van het huis en de oriëntatie van de dakvlakken. In het meest gunstige scenario met een schuin dak worden de panelen gesitueerd op het zuiden geplaatst. Echter kan een schuin dakvlak richting het oosten of westen ook prima geschikt zijn voor een zonnestroominstallatie. Bij voorkeur worden panelen niet richting het noorden geïnstalleerd, aangezien de panelen dan het minste zonlicht krijgen, maar het behoort wel tot de mogelijkheden. Bij een plat dak kan er natuurlijk zelf gekozen worden voor de oriëntatie. Hier wordt er ofwel gekozen voor een enkele opstelling (veelal gericht op het zuiden) ofwel een duale opstelling (geplaatst als een dakje en georiënteerd op het oost-westen).

Obstakels

Bomen, het dak van de buren, een vlaggenmast, een schoorsteen: allemaal voorbeelden van obstakels die kunnen zorgen voor de nodige schaduwvorming en dus de totale opbrengst van een zonnestroominstallatie kunnen beïnvloeden. Een obstakel kan er in het slechtste geval voor zorgen dat een of meerdere panelen voor een groot dagdeel in de schaduw ligt. Het is dus van groot belang dat dit wordt meegenomen in de opbrengstberekening.

Locatie

Bepalend voor de efficiëntie van je zonnestroominstallatie is het aantal uren licht en de sterkte van het licht. Logischerwijs wekken panelen in Zuid-Frankrijk meer op dan dezelfde installatie in Nederland. Binnen Nederland zie je daarin ook verschillen. Zo zijn er in het westen gemiddeld meer zonuren dan in het oosten en kan het verschil in daglengtes tussen noord en zuid in de zomer en in de winter oplopen tot een half uur. Ook al lijkt het misschien niet zo significant, toch kan een jaaropbrengst hier flink door beïnvloed worden.

Al bovenstaande factoren hebben invloed op de berekening van de opbrengst van je zonnestroominstallatie en moeten meegenomen worden om een eerlijk en realistisch beeld te schetsen van hetgeen de installatie uiteindelijk gaat opwekken. Zo weten wij welke keuzes we moeten maken om het beste uit elk paneel te halen.

Vertalen