Brenergie

Energieopslag voor bedrijven

SDE++ subsidie voor duurzame, commerciële projecten

De Nederlandse overheid probeert op verschillende manieren het opwekken en produceren van duurzame, hernieuwbare energie te stimuleren. Denk aan het BTW-voordeel – voor particulieren en ondernemers voor het eigen gebruik van onder andere zonne-energie – en de salderingsregeling.

Maar wat als je nu wil investeren in commerciële projecten voor het opwekken en exploiteren van hernieuwbare energie, of op een andere manier duurzame initiatieven op wil zetten? Daarvoor heeft de overheid jaarlijks een zak met geld beschikbaar. Deze was tot en met 2020 bekend als de SDE+ subsidie, vanaf 2021 is dat de SDE++ subsidie.

SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie 2022

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en SDE+ is in 2011 in het leven geroepen om duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en zonnedaken, te stimuleren. Maar ook andere oplossingen, zoals biomassa en windenergie komen in aanmerking voor deze subsidie. In 2021 was er 5 miljard euro beschikbaar en waren er vier openstellingsrondes.

Vanaf medio 2020 heet de subsidieregeling SDE++ en dat staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Hierin is ook het klimaatdoel om de uitstoot van CO2 te verminderen, opgenomen. Dat betekent dat ook projecten om de uitstoot van CO2 te verminderen, zoals het terugleveren van CO2 aan de glastuinbouw, in aanmerking komen voor subsidie.

De informatie over 2022 is eind februari nog niet bekend maar de verwachting is dat de Rijksoverheid dit spoedig bekend zal maken.

Voor wie is de SDE++ subsidie?

De subsidie is bedoeld om projecten, waarbij hernieuwbare energie wordt opgewekt en geëxploiteerd, te stimuleren. Denk aan het aanleggen van zonneparken of zonnedaken, waarvan de opgewekte energie gebruikt wordt door anderen, zoals de bewoners in de buurt.

Dat zijn dus commerciële projecten waarbij het bedrijf of organisatie die de zonnepanelen plaatst, dit niet voor eigen gebruik doet.

De SDE++ vergoedt voor dit soort projecten het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de (verwachte) opbrengsten. Dit wordt ook wel de onrendabele top genoemd. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van het project en de gebruikte technologie.

SDE++ subsidie op zonnepanelen

Brenergie heeft ervaring met het aanvragen van SDE+ subsidie en kan je dus ondersteunen bij de aanvraag tijdens de nieuwe aanvraagronde in 2022 en later.

De overheid heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de toekenning van de subsidie, maar ook aan de aanvraag daarvan. Pas als zij een volledig en juist ingevulde aanvraag hebben ontvangen, telt deze mee en wordt je plek in de rij aanvragen vastgesteld.

Hoe later je bent, hoe groter de kans dat de zak met geld inmiddels al grotendeels leeg zal zijn nadat alle aanvragen voor die van jou zijn gecontroleerd. Doordat de experts van Brenergie samen met jou de aanvraag kunnen doen, is de kans groter dat deze in één keer goed en compleet is.

Brenergie is een totaalleverancier van zonnestroominstallaties, van projecten voor privégebruik tot grote, commerciële projecten voor de productie en exploitatie van zonne-energie.

Voorwaarden SDE++ subsidie

Hiervoor geldt dat voor een project met fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) subsidie aangevraagd kan worden. Deze zonnepanelen moeten een piekvermogen hebben van minimaal 15kWp en de voorzien zijn van een grootverbruikersaansluiting.

In 2021 was er sprake van 5 categorieën, het is nog niet bekend of deze voor 2022 hetzelfde zullen zijn. Dit zal naar verwachting pas in de loop van 2022 bekendgemaakt worden.

Wel zal er naar verwachting weer gewerkt worden met fases, waarbij kleinere aanvragen eerder kunnen worden ingediend dan grotere. De zwaarste projecten met de grootste subsidieaanvraag zullen ook in 2022 weer als laatste kunnen worden ingediend.

Wel is de verwachting dat, net als in 2021, de aanvraag van zonneparken op water eerder in behandeling worden genomen dan projecten op land, en dat zonnesystemen op daken voorrang krijgen op zonneparken die op de grond gebouwd gaan worden.

Ook is een juiste opgave van het basisbedrag cruciaal: een te laag bedrag betekent dat het project niet rendabel kan worden, een te hoog bedrag daartegenover maakt dat je aanvraag op een later moment kan worden ingediend en dat je dus genoegen moet nemen met een latere plek in de rij aanvragen. Brenergie kan samen met jou de berekening maken voor een zo gunstig mogelijke uitkomst.

Documenten benodigd voor SDE++ subsidie

Voor zonneparken geldt dat dat er specifiek twee documenten aangeleverd moeten worden, die voor andere projecten niet nodig zijn: een onherroepelijke omgevingsvergunning van de gemeente dat een zonnepark gebouwd mag worden (op de grond, op het water of middels een zogenoemde zonnecarport) en een bewijs dat het zonnepark op het energienet aangesloten kan worden.

Dit laatste is belangrijk omdat de netbeheerder capaciteit op het net moet opschakelen om jouw stroom te kunnen transporteren. Dat kan een verzwaring van het bestaande net betekenen, of de aanleg van een nieuwe aansluiting.

Om vertraging of erger van het project te voorkomen, is het dus zaak om dit al in een vroeg stadium af te stemmen met de netbeheerder. Bij het regelen van beide documenten en de bijbehorende aanvragen en communicatie kan Brenergie je uiteraard ook ondersteunen. Niet voor niets zijn wij een totaalleverancier: wij kunnen je project van A-tot-Z met je verzorgen.

Zonsystemen die leveren wat ze moeten

Vertalen